11/30/2021
Ngu Yên: Tạp Chí Đọc Và Viết Số Đặc Biệt Giáng Sinh 2021

Tạp chí Đọc Và Viết Số 7, Tháng 12, 2021.

 Giáng Sinh.

(Xin bấm vào đường dẫn ở trên)

MỤC LỤC

1- Giáng Sinh Với Nhà Thơ Lưu Vong

Dunya Mikhail

2- Ý Và Nghĩ Tạo Số Mệnh. Luận

3- Mang Thương Tích Thoát Khỏi Trời Đêm.Thơ

Night Sky with Exit Wounds. Ocean Vuong.

4- Ý Nghĩa Của Ca Hát. Royal Staton.

5- Món Quà Của Ba Vua. O. Henry. Truyện Giáng

Sinh

6- Danh Vọng, việc không kết thúc. Luận

7- Hãng Du Lịch Once in a Blue Moon. L.E.

Graboski-Cotton. Kịch.

8- Tôi Là Đôi Vú. Cô Độc Sợ. Thơ.

9- Giới thiệu sách:

Brief Answers To The Big Questions,

Stephen Hawking.

Ngu Yên dịch từng kỳ:

Có Sinh Vật Trí Khôn Nào Sống Trong Vũ Trụ

Không?

 

Tạp chí Đọc Và Viết Số 6, Tháng 11, 2021.

(Xin bấm vào đường dẫn ở trên)

MỤC LỤC 

1- Fadhil Assultani. Thơ Iraq. Dịch.

2- Cây Chổi Của Mẹ Tôi. Phiếm Luận.

3- Diễn Đạt Ca Khúc Là Gì? Royal Staton. Nhạc

4- Truyện Của Một Giờ. Kate Chopin. Truyện Mỹ.

5- Lối Đi Của Người Chết. Chinua Achebe.

Truyện Nigeria.

6- Lửa Trại Trên Không Gian. Thơ.

7- Sữa Nhân Ái. J. Thalia Cunningham. Kịch dịch.

8- Câu Chuyện Của Người Thua Kiện. Đặc Luận.

9- Giới thiệu sách:

Brief Answers To The Big Questions,

Stephen Hawking.

Ngu Yên dịch từng kỳ

Vạn Vật Bắt Đầu Như Thế Nào?

 

Ngu Yên

(Giới thiệu)