12/03/2021
Hoàng Xuân Sơn: M Ù A Đ Ô N G Đ Ế N

clip_image002

[ tặng anh Nguyễn Xuân Thiệp, hay viết về hoa nón xanh ]

Dịu lắm nữa. rừng cây. và chim én
mùa rưng về trên một ngọn tuyết lơi
nghe hát nhé bài ca mùi lên tuyến
nhị vô âm và đàn đáy không lời

Gỗ nâu gỗ. nâu ôi, đời thấm nhẹ
mạch tâm si khơi huyền động ngoài xa
blue bonnet nhả tiếng kèn thinh lặng
vẽ thúy sơn một mầu nắng không tà

Ai biết thế. ai vừa mắt nhắm thế
mường tượng đi sen bỏng gót hồng phai
chân mây sáng nỗi ôm cầm tư lự
đến hay không rồi cũng rét bay dài

@hoangxuanson.1decembre21

 

 

 

 

©T.Vấn 2021