02/19/2013
Soan Phi : Mùa Xuân trên Trúc Gia Trang

Trong khi một số tiểu bang miền Trung Tây nước Mỹ đang chuẩn bị đón trận bão tuyết tháng 2 thì nơi thành phố Houston, tiểu bang Texas,  cách Kansas 11 tiếng đồng hồ lái xe, những nụ hoa đầu tiên của mùa xuân đã đâm chồi. Dưới đây là vài bức hình của Soan Phi gởi đi từ Trúc Gia Trang, nới những tác phẩm của nhà văn Ngộ Không Phí Ngọc Hùng được thai nghén và hình thành. ( TV&BH).