03/02/2013
Bích Huyền: Màu Thời Gian


(Bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngát
Hương thời gian không nồng
Hương thời gian thanh thanh…

Bích Huyền kính mời quý vị và các bạn nghe lại bài thơ Hương Thời Gian của Đoàn Phú Tứ, bài thơ được phổ nhạc trong chương trình Câu chuyện Thơ Nhạc đêm nay …

Bích Huyền

 

 

 

 

©T.Vấn 2013