Về Như Hoa


Nhà thơ Như Hoa , tên thật Lê Quang Sinh. Tốt nghiệp khóa 2 trường Võ Bị Địa Phương Huế. Hội trưởng hội thơ tài tử Việt Nam hải ngọai từ năm 1994 . . . đọc tiếp

Các bài của Như Hoa:

Trang 1 of 2
1
2