Về Lữ Kiều


Lữ Kiều, tên thật Thân Trọng Minh, sinh năm 1942 tại Thừa Thiên – Huế. Học sinh Quốc học niên khóa 1959-1962. Là Bác sĩ – Tiến sĩ Y khoa. Bút hiệu khác: Nàng Lai…Thành viên sáng lập tạp chí Ý Thức, cọng tác với nhiều tạp chí văn học trong & ngoài nước. Anh còn sinh hoạt trong lãnh vực hội họa từ những năm trước 1975…

Các bài của Lữ Kiều: