Tù Khúc

  Tranh: Trần Thanh Châu  Viết về Vũ Cao Hiến, người viết và hát tù khúc đỏan mệnh: “ . . . Vũ Cao Hiến là một khuôn mặt được […]

Tranh: Trần Thanh Châu  Trong một bài báo gần đây nhân kỷ niệm 37 năm  ngày tàn cuộc chiến, tôi có đề cập đến mảng âm nhạc tù ca mà […]

  Quá khứ luôn luôn là một gánh nặng không dễ dàng rũ bỏ, dù người ta có cố gắng đến đâu. Nhất là thứ quá khứ dính liền với […]

Trần Ngọc Phong: Từng sợi tóc rơi Từng sợi tóc rơi –  Tranh: Trần Thanh Châu Viết về Trần Ngọc Phong: “ . . . Từ Vĩnh Quang, Vĩnh Phú, […]

Lê Trần & Trọng Minh: Sương Biên Thùy Sương Biên Thùy –  Tranh: Trần Thanh Châu Về bài tù khúc “Sương Biên Thùy”, anh Lê Trần, đồng tác giả với […]

 Nguyên Huy & Trọng Minh: Hai hàng cây So Đũa  Hai hàng cây so đũa – Tranh: Trần Thanh Châu Về sự ra đời của bài tù khúc được công […]

  (Trại tù Yên Bái – tranh: Trần Thanh Châu) Chuyên mục Tù Khúc của trang T.Vấn & Bạn Hữu đã nhận được sự hưởng ứng rất đáng khích lệ […]

Chiều Yên Bái – Tranh: Trần Thanh Châu ” . . . Chúng tôi đến trại tù Yên Bái tháng 6 năm 1976, đây là vùng rừng sâu nước độc […]

(Gởi theo Đinh Quốc Trực cho Vũ Cao Hiến ở thế giới bên kia) Anh không phải là kẻ cầm ca Anh không phải là người nhạc sĩ Không cần […]

  Nguyễn Hữu Tân & Hạ Quốc  Huy: Điểm nóng trên công trường sỏi & Đứng thẳng nhìn thù Tranh: Trần Thanh Châu Hai bài tù khúc “Điểm nóng trên […]

Trang 2 of 8
1
2
3
4
...
» 8