Tù Khúc

Thục Vũ: Anh Ở Đây   Thục Vũ Vũ Văn Sâm (1932-1976) “ . . . Với cấp bậc Trung Tá, lại phụ trách ngành Tâm Lý Chiến, Trung Tá […]

  Phạm Thiên Tứ & Lê Trần: Nhớ Cố Hương (Chiều Hòang Liên Sơn) Chiều Hòang Liên Sơn – Tranh: Trần Thanh Châu “ . . . Đời anh tha […]

“Tủi Nhục Ca” là những tù khúc Hà Thúc Sinh viết trong tù cải tạo và sau đó được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới tị nạn Việt […]

Sài Gòn ngày trở lại – Nhạc và Lời: Trần Lê Việt Trình bày: Hạ My Sài Gòn ngày trở lại – Tranh: Trần Thanh Châu “ . . . […]

Bồi Hồi – Nhạc: Đòan Khôi. Lời: Trần Thúc Vũ   Bồi Hồi – Tranh: Trần Thanh Châu Bồi Hồi – Nhạc: Đòan Khôi. Lời: Trần Thúc Vũ Trình bày: […]

Nhạc: Đòan Khôi. Lời: Trần Thúc Vũ. Trình bày: Đòan Khôi   Ta vẫn có nhau – Tranh: Trần Thanh Châu Ta vẫn có nhau – Nhạc: Đòan Khôi. Lời: […]

Thơ: Duy Lam – Nhạc: Xuân Điềm – Trình bày: Đức Tuấn Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết– Tranh: Trần Thanh Châu Anh Xuân Điểm kể về bài […]

  Vào đầu những năm 1990s, người Việt hải ngọai sinh sống ở khu vực Nam, Bắc tiểu bang California đã có cơ hội  nghe và biết đến một lọai […]

Đợi Chờ – Nhạc và Lời: Xuân Điềm – Trình bày: Khánh Hòang Đợi Chờ – Tranh: Trần Thanh Châu Tù Khúc “Đợi Chờ” được sáng tác năm 1976 tại […]

Khuyết Danh: Từ Đèo Ban đến Thông Gianh Tranh: Trần Thanh Châu Hiện nay, chúng tôi không có một chi tiết cần biết nào về bản tù khúc “Từ Đèo […]

Trang 3 of 8
1 «
...
2
3
4
5
...
» 8