Trang Sách NLU

  “…bọn người nghèo đói, lam lũ và độc ác lén lút mang chiến tranh về làng” (Bùi Đăng) Cúi Mặt là truyện dài đầu tay và duy nhất của […]

“…là bú chớ sao, chỉ có mỗi một việc bú mà cũng không biết, vậy mà đòi làm cách mạng. Nhưng bú gì nào? Thì bú vú chứ chẳng lẽ […]

  “Anh đang viết, cuống cuồng hối hả. Anh sợ sẽ không còn được dịp để viết thêm nữa.” (Trần Hoài Thư) Trần Hoài Thư đến với văn chương rất […]

  “Chư Pao ai oán hờn trong gió Mỗi tấc khăn sô một tấc đường” (Lâm Hảo Dũng) Thơ trên nòng pháo Người chiến binh thực thụ mỗi khi bắn […]

  …thấy nguyên cả sự tục tĩu kèm với bài thơ trên xương cụt, thấy nguyên cả hiện tình văn nghệ tồi tàn của gia đình lão” (Chinh Ba) Khoảng […]

“Thầy thuốc là để cứu người. Nhà văn là để cứu đời” (Nglu) Với hơn 30 tác phẩm đã xuất bản từ năm 1967 đến nay, gồm nhiều thể loại: […]

Giới Thiệu : Nhà văn Nguyễn Lệ Uyên vừa gởi tới T.Vấn & Bạn Hữu tập “ Trang Sách & Những Giấc Mơ Bay (II)” gồm các bài viết về […]

Trang 4 of 4
1
2
3
4