đọc lại võ phiến

Giới Thiệu:Như đã xác định trong bài viết “Nhân trường hợp Võ Phiến, bàn về trường hợp Thu Tứ" qua sự kiện ông Thu Tứ gây xôn xao dư luận văn học bằng bài viết “tố cha” Trường Hợp Võ Phiến, chúng tôi viết “chúng ta sẽ mỗi người một tay, tìm mọi cách phổ biến và lưu trữ những tác phẩm gốc của nhà văn Võ Phiến (gốc có nghĩa là chưa qua bàn tay kiểm duyệt của đục bỏ “những nội dung chính trị sai lầm" do ông Đòan Thế Phúc đã và có thể sẽ thực hiện, nếu ông vẫn còn có cơ hội ấy!). Bởi vì bằng cách gởi đến người đọc (trong và ngòai nước, hiện tại và tương lai) những tác phẩm văn học chân chính của nhà văn Võ Phiến, chúng ta sẽ có sự phản biện chính xác nhất cho những luận điểm “đấu cha" mà ông Thu Tứ vừa tung ra cứu nguy cho chế độ Cộng sản đang trải qua những giây phút hấp hối đau đớn sau cùng. . ."
Hiện nay ở trên mạng lưới tòan cầu, số lượng những tác phẩm của Võ Phiến được phổ biến không phải là nhỏ (nhưng vẫn khiêm tốn so với tòan bộ văn nghiệp của ông) và rải rác trên khắp các trang mạng văn học. Nhằm mục đích giúp người đọc (trong và ngòai nước) có nhiều cơ hội đọc (và đọc lại) những tác phẩm chọn lọc của nhà văn Võ Phiến (còn có bút danh quen thuộc khác là Tràng Thiên), Trang TV&BH sẽ lần lượt giới thiệu những tác phẩm nói trên (từ nhiều nguồn khác nhau) trong chuyên mục “đọc lại Võ Phiến”.
Thiết tưởng, tiếp tay phổ biến rộng rãi các tác phẩm có nguy cơ bị mai một (hoặc bị đẽo chân cho vừa giày như trường hợp ông Thu Tứ làm với việc tái bản tác phẩm của Võ Phiến) của một nền văn học miền Nam rực rỡ một thời là việc làm không bao giờ thừa thãi. Mặt khác, đây là phương cách hữu hiệu tạo cơ hội cho những tác phẩm ấy đến được với người đọc ở mọi tầng lớp khác nhau về giới tính, trình độ, sở thích, chính kiến, quan niệm sống v..v..
Trong tinh thần đó, chúng tôi trân trọng giới thiệu chuyên mục “đọc lại Võ Phiến" với quý độc giả của TV&BH.

Võ Phiến   Giã Từ (Tiểu Thuyết -1962)   Sau sự kiện “ trường hợp Thu Tứ “ , trong tinh thần truyền bá rộng rãi mọi tác phẩm của […]

  Tác phẩm cuối cùng(?) của nhà văn Võ Phiến là tập tạp văn “ Cuối Cùng “ gồm 4 bài thơ và 15 bài tạp văn do nhà xuất […]

Giới thiệu : Như đã xác định trong bài viết “Nhân trường hợp Võ Phiến, bàn về trường hợp Thu Tứ “ qua sự kiện ông Thu Tứ gây xôn […]

Trang 3 of 3
1
2
3