September 12, 2020

Sen – Tranh: Mai Tâm   Bữa Cơm Giữa Chùa Quê   Hè nắng đổ sân chùa như rực lửa   Bảng hổi lên hiệu báo bữa cơm thường   Những não phiền bao hệ phược vấn vương   Tạm […]

(Nguồn: Sáng Tạo) Hoàng Ngọc Nguyên Trong những ngày đang phải cố thủ tại gia một cách tuyệt vọng trước “kẻ thù vô hình” Corona virus giăng mắc, phong tỏa nơi nơi, “Mặt Trận Ở Sài Gòn” là một nguồn […]

Bến bình yên – Tranh: Mai Tâm     Người người hoan ca Mỹ Sơn quần tháp rêu phong trơ trọi một mình em, một tháp mấy ai biết muốn trả cái giá bằng an bao thân thế sa mưa […]