September 14, 2020

©T.Vấn 2020

Vạc bay – Tranh: Mai Tâm   CHỈ CÓ MỘT CHIẾC LÁ RƠI   thu chưa đến sao nhuộm vàng chiếc lá vừa buông rơi từ một cõi rất xa tôi đứng đây nghe hồn thơ tàn tạ tiếc thương […]

(Nguồn: Văn Việt) Hà Vũ Trọng sưu tầm Vi Huyền Đắc Vi Huyền Đắc Lê Minh Ngọc Đinh Hùng Đinh Hùng Á Nam Trần Tuấn Khải Thượng Sĩ Vương Hồng Sển Chu Tử Chu Tử Vũ Hoàng Chương Vũ Hoàng […]

Kỳ 1 LỊCH SỬ, NGUỒN GỐC PHÁT TRIỂN VÀ CON ĐƯỜNG ĐI CỦA TRÀ   Tên khoa học – Năm 1753, Carl Von Liaeus, nhà thực vật học Thụy Điển, đặt tên khoa học cây trà là Thea sinensis, xác […]

      ©T.Vấn 2020