October 21, 2020

Chiều đầm Ô Loan – Tranh: Mai Tâm   Vài Lời Phi Lộ  Đọc bài thơ Biển Đêm của Nguyên Lạc tôi đã nổi hứng viết mấy lời nhận xét. Không phải bình mà là nhận xét, và nhận xét […]

(Bài viết nhân dịp tập truyện song ngữ “Mặt Trận Ở Sài Gòn / The Battle of Saigon” tái bản, tháng 10/2020)   Khi chỉ mới đọc truyện đầu tiên, truyện mang tên của tựa đề cuốn sách, Mặt Trận […]

Đèn – Tranh: Mai Tâm Tôi xuất thân từ miền Nam, lớn lên trong chiến tranh. Gần nửa đời sống trên quê hương, trải nghiệm hay chứng kiến bao thảm kịch kinh hoàng của đất nước. Nửa đời còn lại, […]

Phạm Thị Hoài Ông Peter Sloterdijk là triết gia Đức đương đại mà danh tiếng và trọng lượng có lẽ chỉ đứng sau tầm vóc quốc gia là lão tướng tư tưởng Jürgen Habermas. Ông lên tiếng và được hỏi […]