October 22, 2020

Clementine (Dân Ca Mỹ) Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt Uyên Di trình bày     (Nguồn: Facebook Nhạc Tuyển Top 10)   Nhạc Tuyển TOP 10   Clementine là một bài hát folk ballad rất quen thuộc […]

Đời Hồng – Tranh: Thanh Châu Bạn có đẹp trai? Chắc cũng chỉ như tôi là cùng. Thề có bàn phím tôi đang gõ, không ít người ngợi khen tôi đẹp trai, còn gọi tôi là Vinh hoàng tử nữa […]

  TỜ CÁO TRẠNG     Tôi đi trên ghềnh cao Nhìn những con suối chết Dòng nước đọng thành máu rừng đỏ quệt Như đại ngàn ai đâm thủng con tim.   Tôi đi trên ghềnh cao Nhìn những […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Phạm Thị Hoài Ngày 01.10.2020, tạp chí Scientific American ra một xã luận đặc biệt: theo truyền thống độc lập với chính trị, chưa bao giờ trong lịch sử 175 năm tồn tại, tạp chí khoa […]