October 24, 2020

Sánh đôi – Tranh: Thanh Châu   Lời giới thiệu tù khúc “Bài tình ca chưa viết” của tác giả: Kinh hoàng như trận động đất, hung bạo như cơn sóng thần, biến cố  30 tháng Tư đã cuốn phăng […]

Ngày 26/4/2020 nhằm ngày 4/4 âm lịch kỷ niệm 35 năm ngày mất của thi sĩ Minh Đường…Ông là nhà thơ cùng thời với anh Luân Hoán, Hà Nguyên Thạch, Khắc Minh, Trào Phúng, Phạm Trung Việt, Phan Nhự Thức […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Phạm Thị Hoài Trong những ngày tả – hữu phân tranh, thật – giả bất minh, giá trị ngả nghiêng, tọa độ tán loạn và lòng người vô cùng ly gián này, tôi nhận ra rằng, […]