October 26, 2020

Magtanim (Dân Ca Phi Luật Tânỹ) Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt   Đọc Thêm: Dân Ca, Cổ Ca Âu, Á, Mỹ Phạm Duy Tôi rất yêu dân ca và không chỉ yêu dân ca Việt Nam mà […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Phạm Đình Trọng 1. DONALD TRUMP FIRST Bằng sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự và sức mạnh của xã hội dân chủ lâu đời, nước Mỹ thực sự có vai trò lớn chi phối, […]

Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm Tributaries   All the roads in the village unite at the fountain. Avenue of Liberty, Avenue of the Acacia Trees— The fountain rises at the center of the plaza; on sunny days, […]

Tranh: Bùi Xuân Phái (Nguồn: Internet)   Tôi đọc truyện ngắn “Cô Sướng Cưới Vợ” trên trang facebook của tác giả Đặng Xuân Xuyến. Lối viết dí dỏm của anh đã lôi cuốn tôi ngay từ phần đầu của truyện. […]

  Tranh : Léon Spilliarert, Belgian artist   b ư Ớ c C ù N G b Ó N g x Ế   Khi đi qua cầu lúc đứng bóng hãy lắng nghe từng bước chậm trong đời có thể […]