October 28, 2020

Bình minh trên bãi – Tranh: Mai Tâm   Chìm trong sương là những mái nhà lè tè thấp bao quanh làng ven biển. Mỗi sáng sớm, sương giăng dày đến nỗi chỉ thấy thấp thoáng những pha đèn vàng […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Vĩnh Long Một trong những nguyên tắc trị nước căn bản nhất mà tôi đòi hỏi ở người lãnh đạo thì rất rõ ràng và dứt khoát (non-negotiable): Chính trị KHÔNG được tách rời khỏi Đạo […]

Lối đá – Tranh: Mai Tâm   Những người đẹp Những người đẹp đã ngủ mê đèn lu bóng hắt tóc thề nghỉ ngơi yêu như mồ mả di dời quách quan mục rã từng lời hôn quân Đừng mong […]