October 30, 2020

Arirang (Dân Ca Đại Hàn) Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt Trình Bày: Kim Young Im            

Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu Năm kia, muộn hơn chặp này khoảng mươi ngày thì phải, lão đến nhà thi sĩ Nguyễn Thanh Lâm chơi. Anh em lâu ngày mới gặp nên có nhiều chuyện để nói, nhưng chuyện […]

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 7) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1   Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5 Kỳ 6 (tiếp theo kỳ 6) CHƯƠNG 5 – Phước Long Rời Trảng Bàng, […]

Ảnh: SAUL LOEB Tina Hà Giang Việc cộng đồng Mỹ gốc Việt có tỷ số ủng hộ Tổng thống Donald Trump cao nhất (48%, theo AAPI) trong khối cử tri gốc Á, có lẽ không gây bối rối cho ai […]