October 31, 2020

  Thu tay tìm chút nhiệt mình mà sao lạnh quá từ dinh xuống làng từ đồi nghịch gió bay sang lá khô một chiếc xuyến vàng ai quên mà sao lạnh cả ba miền mưa còn nước tạt ngoài […]

Sóng – Tranh: Mai Tâm Before The Storm   Rain tomorrow, but tonight the sky is clear, the stars shine. Still, the rain’s coming, maybe enough to drown the seeds. There’s a wind from the sea pushing the clouds; before […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Nhã Duy Hoạt động chính trị nội bộ cộng đồng gốc Việt vốn không được truyền thông dòng chính để tâm, ngoại trừ dăm báo chí địa phương vẫn thường đưa tin về các ứng viên […]