November 2, 2020

Mai đêm – Tranh: Mai Tâm Khi tôi viết những dòng chữ này thì cậu bé vẫn còn ở trong trại. Nghĩa là bạn có thể gặp cậu bé ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó. Buổi […]

      Bài 1   Bài 2   Bài 3   Bài 4   Bài 5 Hồ sơ thuế của Trump (bài 6): Làm thế nào Trump thoát ra khỏi được những rối rắm tiền bạc ở Chicago New York Times Tác Giả: David Enrich, […]

  Phát âm Việt ba miền Người Trung (Bắc-Trung) phát giọng  hỏi và nặng giống nhau! Thí dụ như: Ăn ba chái thù đụ mà vẫn chưa đụ thì chừng nào mới đụ? Thôi đừng nói nữa … đụ zồi […]