November 3, 2020

Khung Cửa Hẹp – Tranh: Hoàng Thanh Tâm     CHỌN   Người ta chọn lược tặng sư Chọn tranh đem tặng người mù ngắm chơi Người ta chọn điếc ráp lời Chọn câm phản biện lẽ đời đúng sai. […]

Michael Hùng Chỉ còn 24 giờ nữa, thế giới sẽ biết ai là Tổng thống Mỹ kế tiếp! Nhưng tôi không chờ đến giờ đó … không chờ khi có kết quả. Tôi muốn bày tỏ quan điểm của tôi […]

Bình minh trên bãi – Tranh: Mai Tâm            Ông tin sông có thịt không? Người đàn bà chỉ tay ra dòng sông, hỏi tôi điều đó. Tôi lắc đầu, ngó bà chằm chặp. Đôi mắt đỏ chạch. Tóc […]