November 7, 2020

Rồi tất cả cùng vẹo xiêu những chân đi bộ những liều thuốc âm ba vạn giới một sanh cầm người mắng người giữa hàm ân thụ hình ngó xem sắc (phải) diện mình soi vô bóng đợi u minh […]

Phong Lan – Tranh: Mai Tâm * Đọc 2 bài thơ tình “Tôi đi tìm tiếng ơi” và “Giết” của Nguyễn Tấn Thành tôi thấy lạ lắm: Thật diết da, thật khắc khoải, thật hy vọng và cũng thật nhiều […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Phạm Đình Trọng Những ngày này vào FB thấy những lớp sóng người Việt lăn lộn gào thét gọi tên Trump trong nức nở yêu thương như dân Bắc Triều Tiên lăn lộn gào thét gọi […]