November 8, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Trần Ngọc Cư Sau khi Biden dọn vào Nhà Trắng, hiện tượng cuồng Trump trong các nhà “trí thức dân chủ” VN sẽ tàn lụi như sự biến mất của giáo phái Thanh Hải Vô Thượng […]

Mây chiều – Tranh: Mai Tâm khi mùa đông bắt đầu hiện diện trên khắp nẻo đường góc phố, cây trơ cành khô héo thương đau, những chiếc lá còn sót lại của mùa thu trước run rẩy trong hơi […]