November 9, 2020

Minh họa: Tranh sơn dầu Nguyễn Việt Hùng (Nguồn: Việt Báo) “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy khác tổng thống nhưng chung một giàn.”   Đêm trước, thức xem kết quả bầu cử. Kết quả chia rẻ dân Mỹ, […]

  I – Sơ lược về nhà thơ Vũ Hoàng Chương: Vũ Hoàng Chương(1916-1978) ở Nam Ðịnh, nguyên quán ông là làng Phù Ủng, huyện Đường Hào nay là huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên. Thi phẩm của Vũ Hoàng […]

                                                     Tranh và Ảnh – Hoàng Thanh Tâm     Một chị bạn mở cuộc thăm dò ý kiến những đôi uyên ương cao niên. Hỏi, trong túp lều tranh có bao nhiêu trái tim vàng xin ông […]