November 10, 2020

Khung cửa hẹp – Tranh: Hoàng Thanh Tâm   Những vệt trắng kẻ hàng trên mặt đường xa lộ thản nhiên vụt qua trước mặt Công Huyền Tôn Nữ Thùy Như. Đoạn đường gần 30 dặm đã sắp hết, bảng […]

Minh họa Đinh Trường Chinh (Nguồn: Việt Báo) Trần Mộng Tú Người ta đang đi đâu mà ngược về hai phía? Không ai đi về phía dưới gốc cây bồ đề * ghé ngồi sau lưng Phật để nghe sự […]

  Lê Quý Đôn (1726-1784) Là người mụ sử sa đà với một vài khuất sử đang ẩn khuất đâu đây…Bởi sử nhà cả ngàn năm trước, mụ sử tôi nào có thể…”nhìn thấy sử” rõ mồn một hình thù […]