November 12, 2020

Vai Áo Màu Xanh (Greensleeves) (Dân Ca Anh) Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt Trình Bày: Khánh Ly (Pre 75)   Đọc Thêm: Dân Ca, Cổ Ca Âu, Á, Mỹ Phạm Duy Giữa thập niên 60, người Hoa […]

Mây Chiều – Tranh: Mai Tâm     Phía biển vẫn còn ai   Phía biển vẫn còn ai bãi khô mươi chiếc thúng chai úp buồn đâu con trích con chuồn đảo Hoàng Sa vẫn sa trường từ khi… […]

(Nguồn: Sáng Tạo) Song Thao Tôi vẫn thường gọi anh là Phạm Phú Minh nhưng tên tác giả trên sách là Phạm Xuân Đài. Thì cũng chàng chứ ai. Tên đầu là tên thiệt cha sinh mẹ đẻ, tên sau […]

Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9  Kỳ 10   QUAN NIỆM VỀ CHỮ ĐẠO TRONG VĂN HÓA UỐNG TRÀ VIỆT NAM   Ở nước Ta, miền Bắc thường gọi […]