November 13, 2020

Ảnh (Lưu Na) (tạp văn. ngọc tự) Lời thưa trước: Đây chỉ là một tạp văn, ghi lại những cảm nghĩ cá nhân, về một vài vấn đề, nhânsự thể xẩy ra mới đây tại một xứ đạo Công giáo […]

Khung cửa hẹp – Tranh: Hoàng Thanh Tâm (Tiếp theo và Hết) Trong phòng ngoài tiếng hát Karaoke lạc bè của mấy tên con trai mới lớn vọng vào chát chúa, Tiến nhăn mặt – Đ.M., ồn thế này làm […]

  Nhạc sĩ Lê Dinh (Theo dongnhacvang.com – Thông tin từ gia đình và từ một số thân hữu xác nhận, thì nhạc sĩ Lê Dinh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ sáng này 9/11/2020 theo […]