November 15, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Phạm Lê Vương Các Theo dõi bầu cử Mỹ, sẽ là một thiếu sót lớn nếu ta không thảo luận tới tình trạng tin giả, tin vịt đang tràn lan. Khi chủ ý đưa tin sai […]