November 16, 2020

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Âu Dương Thệ – Ý thức của người dân – Cá nhân độc tài và bị bệnh loạn trí có thể thắng định chế dân chủ? – Hoa Kỳ và thế giới cần chung lưng chống […]

Ảnh (Internet)    Tôi không còn nhớ rõ, mình đã trở thành bạn thơ của Nguyễn Minh Phúc ( NMP) tự bao giờ. Chỉ biết rằng mấy năm gần đây tôi và anh luôn đồng hành và đồng cảm với […]

  Đầu đông se nhịp ngủ hàn cái huyền trong gió mênh mang bụi bờ nghe mình rượi rã tình thơ từng con chữ lấm có chờ được đâu ý hoang sờn lạnh một mầu chuyến đi của lá về […]