November 18, 2020

Hò kéo Thuyền Trên Sông Volga (Volga Boatmen song) – Cổ điệu Nga Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt Song of the Volga Boatman – Trình bày: Francys Goya  

  Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7  Kỳ 8  Kỳ 9  Kỳ 10  Kỳ 11   PHẦN KẾT Xem kiểu cách người Trung Hoa rót nước trà vào tách bằng cách dơ cao […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Phạm Lê Vương Các Tiếp theo Phần 1: Cách kiểm chứng thông tin Phần 2: Phương pháp đánh giá sự việc gây tranh cãi, khó kiểm chứng thông tin Trên thế giới thường xuyên có những […]

Ảnh (Internet) Nhân loại đã biết cách bay lên mặt trăng, tuy nhiên nhiều nơi trên địa cầu vẫn còn bị ràng buộc với những thói quen xưa cổ, trong đó một thành kiến khó rời bỏ là xem nhẹ […]