November 24, 2020

  Đêm Thu – Tranh: Mai Tâm   SÁNG NGHE THU KHẼ 1. Sáng nay hiu hắt thu phong Ngồi nghe thu khẽ nỗi lòng thu xưa Cạnh bên có một tách trà Mình tôi ngồi uống sao mà không […]

  (c l a s s i c) thở nóng tay lên ngón. rập vùi đàn dốc cổ điển trăng mù khơi chợt nghe sương hống đầu mây tóc xanh hết đường cây biêng biếc ngôi   đào bới hoang […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Thục Quyên Cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ năm 2020 đã đạt tới con số kỷ lục, với số cử tri bỏ phiếu khoảng 154 triệu người. Không những thế, con số những người […]