November 25, 2020

Chia Tay – Tranh: Thanh Châu * ĐỪNG ĐI . Ở lại đi Một đêm thôi Một đêm thôi, ở lại Ta xin người ở lại, chỉ một đêm Ngoài kia trời lướt khướt sũng đêm Ta tí tách trong […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Gellert Nguyễn I. Chuyện “Kháng chiến” xưa Buôn hàng giả, bán hận thù là một lối diễn đạt quen thuộc của người Việt hải ngoại khi đề cập đến sự hình thành và phát triển của […]

(Cảm hứng từ một nhân vật trong tập truyện song ngữ “Mặt Trận Ở Sài Gòn” của Bác sĩ / Nhà văn Ngô Thế Vinh.) Kính tặng Anh, Người Lính VNCH. Có thể khi em mở lời để nói: “Tạ […]