November 26, 2020

“Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên tại Plymouth” của Họa Sĩ Jennie A. Brownscombe vẽ vào năm 1914. (www.en.wikipedia.org) (Nguồn: Việt Báo) Huỳnh Kim Quang Ngày 21 tháng 11 năm 1620 hơn 130 di dân từ Anh Quốc đã vượt Đại […]

Thử Thách – Tranh: Thanh Châu (Chùm thơ độc vận) *     ĐÊM CUỒNG SAY…   Em nhé, một lần quậy cùng ta Một đêm giả khướt lướt Ngân Hà Một đêm vịn cớ vì ta đã Mà hứng đêm cuồng […]

CẢI TẠO NỬA MÙA – VƯỢT BIÊN TÀI TỬ (kỳ 8) Hồi ký Hoài Nam NGUYỄN HỮU THIỆN Kỳ 1  Kỳ 2  Kỳ 3  Kỳ 4  Kỳ 5  Kỳ 6  Kỳ 7 (tiếp theo kỳ 7) Hơn hai tháng sau khi lên Phước […]