November 28, 2020

  Đọc Lại Người Xưa 2 “Nam nhi vị liễu công danh trái Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu”                      Phạm Ngũ Lão   Đại công ngoài mãi tầm tay […]

Viên đạn cũ – Tranh: Thanh Châu   thất thểu bên ta là con sông buổi sáng buồn mặt nước trơ rong thất thểu ta là tên lính trận tìm đường về nguồn cội quê hương.   ta buông ta […]