January 7, 2021

Vỗ Cánh Chim Bay – Nhạc: Nguyễn Đức Quang    

Một người bán hàng lưu niệm tại Hà Nội khoe ảnh Donald Trump. Ảnh: Reuters.   Luật Khoa Y Chan Người Mỹ có mê “minh chủ” đến đâu cũng còn “dân chủ” để quay đầu. Người Việt thì không. Tối […]