January 9, 2021

  Thales xứ Milet (Ảnh: Wikipedia) Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ Trông về sau, quạnh quẽ người sau [1] (Trần Tử Ngang)   [ 1 ]   Thales xứ Milet của Hy Lạp đi đo Kim Tự Tháp […]

  Đợi – Tranh: Lê Minh Phong   Tài nữ Ai cũng nghĩ mình được yêu ai cũng nghĩ nàng mới trìu mến ta khi yêu thú cũng mù lòa huống hồ chi bọn chúng ta: Con người Gặp nhau […]

Người biểu tình đối đầu với cảnh sát bên trong trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1/21 (Ảnh: Business Insider) (Nguồn: Việt Báo) Bùi Văn Phú Còn hai tuần nữa là đến ngày 20/1/2021. Theo Hiến Pháp qui định, đúng […]