January 10, 2021

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Jackhammer Nguyễn Lá cờ nửa xanh nửa vàng Lần đầu tiên tôi thấy sức mạnh lịch sử của một lá cờ là tại trung tâm Toronto, Canada, trong một ngày mùa hè. Hôm đó là ngày […]