January 13, 2021

Tranh: Thanh Châu * NGẪM CHIỀU . 1- tơ nhện thả mành nà nuột mưa rớt giọt lộp độp hè cánh đỏ phượng rơi. . lòng rối bời  dạ rối bời lắng lo nỗi bòng bong rối liêu xiêu bước […]

  Hình ảnh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên màn hình của đài MSNBC trong biến cố lịch sử 6 tháng 1.   Việt Báo Vào ngày 6 tháng 1, 2021, vào khoảng 5:00 giờ chiều giờ Hoa Thịnh […]

Nói dối trong sử học với…phường chèo (3)  Gần đây, tôi (Trần Nhuận Minh) được biết tại nhà thờ danh nhân văn hóa Chu Văn An tại Chí Linh, Hải Dương có dòng chữ sơn son thiếp vàng lớn để […]