January 14, 2021

Trong bình luận của tôi về bài viết của anh Nguyên Lạc tôi chỉ giới hạn nhận xét của mình vào một phần “không ổn”: Trong 3 truyện ngắn anh Nguyên Lạc đưa vào làm thí dụ cho thủ pháp […]

Giao Chi San Jose (Nguồn: Việt Báo) Kỳ trước trả lời 3 câu hỏi :1) Thiết quân luật? 2) Hoa Kỳ, vì đâu nên nỗi? 3) Bầu cử gian lận? Kỳ này trả lời thêm nhiều câu hỏi.  (1) Nghĩ […]

Phố Hội An – Tranh: Mai Tâm     anh đến đây khách lạ phố buồn chiều xuống chậm biển lắm mù sương phố vào thu lá thay aó mới không có em phố vắng tình nhân   thành phố […]