January 15, 2021

  Bìa thi tập Dự Cảm Rời của Nguyễn Hàn Chung, ấn hành năm 2015, Hoa Kỳ; và bìa thi tập Lúc Bát Tản Thần, Bản Sắc Việt ấn hành, năm 2018, Hoa Kỳ. Thơ Nguyễn Hàn Chung vốn rất […]

  Cây và Mây – Tranh: Hoàng Thanh Tâm   buổi sáng hồn tôi nắng tháng giêng mồng một đầu năm rực rỡ duyên tôi gọi mây về cho núi đẹp cho màu xanh thẳm sắc bình nguyên.   vạt […]

Bình đẳng với tất cả mọi người. (www.ipu.org) (Nguồn: Việt Báo) Huỳnh Kim Quang Ngày nay, vấn đề kỳ thị chủng tộc, giai cấp, giới tính được con người quan tâm và tranh đấu quyết liệt hơn bao giờ hết. […]