January 18, 2021

(Việt Báo) Nhã Duy “Chúng ta phải chấp nhận sự thất vọng hữu hạn nhưng đừng đánh mất niềm hy vọng vô hạn” (Martin Luther King Jr.)Hôm nay công sở và trường học cùng một số hãng xưởng đã được […]

      NGÀN THU VĨNH BIỆT LỆ THU {Thương tiếc một tiếng hát “bâng khuâng hàng phố”}   Chiêm về khi mạ bay lên Ôi con nước mặn đã lền ao sân Từ mưa túy lục an phần Trăm […]

                                                Nhạt Nhòa- Tranh Hoàng Thanh Tâm   Nhờ vài sự kiện ngẫu nhiên, chị và nàng trở thành đôi bạn. Cả hai ở chung thành phố gần mười năm trời, mà mãi đến giờ mới chạm mặt. Có […]

Nữ danh ca Lệ Thu là một trong những tiếng hát nổi tiếng nhất tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. (Hình: Nguyễn Lập Hậu) FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nữ danh ca Lệ Thu vừa qua đời vào […]