February 15, 2021

  tháo khoán giùm ta một nỗi niềm mươi năm chúi mũi khúc kỳ vọng buổi sáng mưa chào rất trang nghiêm chào ơi. một ngày cây đứng thẳng   mật ở dưới đất. con chuột nhũi con gấu nhồi […]

Ảnh (Lưu Na)   Như lời tạ lỗi.   xuân vẫn mầu xanh xưa đời đã bạc theo tóc bao lần quên thăm chúc những tháng năm vội vàng.   mệt mỏi quá nơi này biết ở đâu nguồn cội […]

Chóp Chài – Tranh: Mai Tâm Chưa đến ba mươi tuổi, một nách hai đứa con thơ, theo Ba, Mạ phải xa Huế. Từ đó, hơn nửa thế kỷ qua cho đến khi lìa đời, Mạ xuôi Nam, rồi sang […]

    Khép hờ khung cửa lùa cơn gió Chút lạnh cô phòng mới đêm qua Đêm Ba Mươi Tết ngang qua ngõ Tươm tất lòng mình khoác áo hoa   Có chồi xanh biếc từ tiền kiếp Hội tụ […]