March 1, 2021

Bẽ Bàng – Nhạc và Lời: Lê Yên & Văn Chung Ca sĩ trình bày: Bảo Yến Đọc Thêm: Lê Yên (1917-1998) Nhạc sĩ Lê Yên tên thật là Lê Đình Yên sinh ngày 30 tháng 7 năm 1917 tại […]

             

Nắp bi đông, Mày Tao chia một nửa Rượu sa trường thề sống chết bên nhau Thành cổ xưa, Quảng Trị mình khói lửa Mày bỏ Tao … cờ chiến thắng rực màu   Một ngày LÍNH, trọn đời sẽ […]

  Trả lại Sự Thật cho Miền Nam Việt Nam!   Đối với George J. Veith, sau tác phẩm “Black April: The Fall of South Vietnam, 1973-75”  (“Tháng Tư Đen: Những Ngày Tháng Cuối Cùng Của Miền Nam Việt Nam, […]