March 2, 2021

Ảnh (Lưu Na)   ĐÓN XUÂN . Lữ khách đón xuân pha ấm trà Tìm mùi hương cũ từng thiết tha Nhớ về một thuở thân thương đó Tuyết lạnh ngoài song cắt thịt da . Cô lữ đón xuân […]

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm 1. dù em có về phương nao anh vẫn bên em mình có nhau dù em có là thế nào anh vẫn yêu em tình dài lâu dù đời trăm nghìn mưa bão phận […]