March 3, 2021

             

  Cách nay khá lâu tôi nhận được email của cô giáo Nguyễn Thị Hoàng (do Phú Đoàn -chủ trang web Bâng Khuâng – chuyển) nhờ “phổ biến rộng rãi” để tìm người dịch tập thơ Cha Khóc Con của […]

Tranh: Diễm Hạ Những ngày Hưng còn nhỏ, thỉnh thoảng ba vẫn thường dẫn cậu bé đến thăm ông cụ Hoàng ở một biệt thự vùng Bà Chiểu. Trong khi Hưng nằm ngửa ngoài sân cỏ vật lộn với con […]

  Nắng vàng rực rỡ – Tranh: Mai Tâm     Phơi tóc   Nắng lên Vén tóc ra phơi Vân vi Từng sợi Đầy vơi những ngày Sợi gầy Theo gió Bay bay Sợi đài các Sợi đong đầy […]