March 4, 2021

  Thanh mai trúc mã “Mai” đây là “quả mơ” chứ không phải là cây mai. “Thanh mai” là trái mơ xanh. “Trúc mã” là con ngựa đồ chơi làm bằng tre. Câu này lấy từ điển cố trong bài […]

  Tưởng Năng Tiến Nếu không có tài đánh giặc thì miền Bắc chỉ là một vũng nước bùn lộn cứt. (Trần Vàng Sao) Tác giả của câu văn thượng dẫn từ trần vào ngày 9 tháng 5 năm 2018. […]

Thề chết trên cành mai – Tranh: Thanh Châu   Trung úy và trung sĩ   Thi rớt răng khểnh bỏ tôi dạo phố với chàng trung úy   Bây giờ trung úy đã già tôi hoài đeo lon trung […]