April 2, 2021

Ngu Yên  Vào khoảng gần cuối thập niên 1960,  tôi vô tình đọc nhật báo, thấy một bài viết mang tựa đề: “Nỗi Lòng Thanh Thúy”, thật hấp dẫn. Vội vàng ngồi xuống bên ly cà phê chiều, nhâm nhi […]

                                    Chia tay – Tranh: Thanh Châu “ Có những niềm riêng một đời câm nín   Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi”                                          ( Lê Tín Hương) Hơn bốn mươi năm nay tôi có một […]

   Gió xoáy – Tranh: Thanh Châu    [với các “cụ đẹp” sồn sồn]   Một hôm loạng quạng pha trà đổ rượu vào ấm nghe ra hồng trần ừ.  bụi nào chẳng phù vân nhẹ, thì mây nổi nặng.  […]