April 3, 2021

Bồ Đề Đạt Ma – Tranh: Phan Tấn Hải   Thiền Tông đầy những sương khói huyền thoại, ngay khởi đầu là nụ cười ngài Ca Diếp khi thấy Đức Phật cầm lên một bông hoa. Và rồi toàn bộ […]

Nhắc đến Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), người ta thường ghi công ông như vị tổng thống Hoa Kỳ đã lãnh đạo nước Mỹ và thế giới tự do dành được chiến thắng trong Đệ Nhị Thế Chiến. Nhưng […]

Sát na hương – Tranh: Thanh Châu     Đừng trách Mị Châu nghe đôi mèo mướp giao hoan tiếng rên có khác chi nàng mị châu tội tày trời lão lắm râu bứt lông ngỗng rắc đàng sau ngõ […]