April 12, 2021

Người về từ quá khứ – Tranh: Thanh Châu     bác tư   hơn ba mươi năm trước bác cho chai rémy martin vsop cognac ngày tôi ra trường   nay còn một nửa  ̶ ̶ ̶ phần để […]

Giáng Sinh năm 2019, tôi lên San Jose thăm bạn bè, tình cờ gặp anh Đỗ Sơn nhắc lại chuyện Hội Ký Giả VN Hải Ngoại (HKGVNHN) vào các thập niên về trước, với phương tiện internet hiện nay được […]

Minh họa: Cao Bá Minh   Ngu Yên Bạn thân tôi là quân nhân xuất sắc. Anh vào cuộc chiến với quân hàm thiếu úy. Sau sáu năm, rời chiến tranh bằng cố thiếu tá Trở về nhà, lạnh lùng, […]