April 19, 2021

Tưởng Năng Tiến Nguyễn Hưng Quốc vừa gửi đến thân hữu và độc giả của ông một stt ngắn : Elie Wiesel, một giáo sư người Mỹ gốc Do Thái, nói một câu thật hay: “Trái ngược với tình yêu […]